Каталог

CITYEQUIP CITYSKID 960V3 / 960V4
20.04.2018
CITYEQUIP CITYSORT NE 1000/1500 V3
20.04.2018
Show all

CITYEQUIP CITYTRAK 7T6

ЗА КОНТАКТИ – 0889 303 637, 0888 644 849 / sales@viplogistic.bg

Характеристики: *

* ВЪЗМОЖНО НАЙ-ФИНО НАТРОШЕНА ЗЪРНЕНА СМЕС *

Минимум 30 мм CSS при отвор на питателя 700х500 мм доказва огромната възможност за редуциране на материалите.

* БЕЗПРОБЛЕМНА РАБОТА *

Благодарение на оптималния дизайн на питателя, по-големите фрагменти се захранват без никакво блокиране. С помощта на широката 800 мм транспортна лента се избягва постеоенното сгъстяване на материала при разтовареане.

* ПИТАТЕЛ С КОЛЕЛА ЗА ЗАХРАНВАНЕ ИЛИ ЕСКАВАТОР *

Достатъчно големият бункер може да събере и двете без каквито и да е ограничения.

* КОНТРОЛ НА ТРОШАЧКАТА С „Magic Eye“ ЗА АВТОМАТИЧНИ ОПЕРАЦИИ БЕЗ ОБСЛУЖВАЩ ПЕРСОНАЛ *

Цена: по договаряне