9.Колесна роторна трошачка Тesab1012

Колесна роторна трошачка Тesab1012

         

Входящ отвор 1000 мм х 600 мм

Мотор - Caterpilar  C 9 

Приемен бункер 4 м3

Основна разтоварваща лента

Производителност до 300 т/ч