CITYEQUIP CITYTRAK 7T6

Цена: по договаряне

 

ВЪЗМОЖНО НАЙ-ФИНО НАТРОШЕНА ЗЪРНЕНА СМЕС

 

Минимум 30 мм CSS при отвор на питателя 700х500 мм доказва огромната възможност за редуциране на материалите.

 

БЕЗПРОБЛЕМНА РАБОТА

 

Благодарение на оптималния дизайн на питателя, по-големите фрагменти се захранват без никакво блокиране. С помощта на широката 800 мм транспортна лента се избягва постеоенното сгъстяване на материала при разтовареане.

 

ПИТАТЕЛ С КОЛЕЛА ЗА ЗАХРАНВАНЕ ИЛИ ЕСКАВАТОР

 

Достатъчно големият бункер може да събере и двете без каквито и да е ограничения.

 

КОНТРОЛ НА ТРОШАЧКАТА С "Magic Eye" ЗА АВТОМАТИЧНИ ОПЕРАЦИИ БЕЗ ОБСЛУЖВАЩ ПЕРСОНАЛ