CITYEQUIP CITYSKID 960V3 / 960V4

Цена: по договаряне

 

ВЪЗМОЖНО НАЙ-ФИНО НАТРОШЕНА ЗЪРНЕНА СМЕС

 

Минимум 40мм CSS при отвор на питателя 900х600 мм доказва огромната възможност за редуциране на материалите.

 

БЕЗПРОБЛЕМНА РАБОТА

 

Благодарение на оптималния дизайн на питателя, по-големите фрагменти се захранват без никакво блокиране. С помощта на широката 1000 мм транспортна лента се избягва постеоенното сгъстяване на материала при разтовареане.

 

ПИТАТЕЛ С КОЛЕЛА ЗА ЗАХРАНВАНЕ

 

Дългият улей осигурява безопасност по време на работа.

 

ДИЗЕЛОВО ИЛИ ЕЛЕКТРИЧЕСКО ЗАДВИЖВАНЕ

 

Машината 960V3 е пригодена за външно електрозахранване, докато моделът 960V4 има на борда си собствен дизелов генератор с възможност за работа с промишлено гориво.

 

КРАК "WOLFF" ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ХОРИЗОНТАЛНА ПЛАТФОРМА

 

Проста система патантована от CityEquip за товарене без нужда от кран.