CITYEQUIP CITYSKID 9V3 / 9V4

Цена: по договаряне

 

ВЪЗМОЖНО НАЙ-СИТНО НАТРОШЕНА ЗЪРНЕНА СМЕС

 

В зависимост от приложената сила и избора на напречна плоча до 12.5 мм CSS и краен продукт от 32-7 мм.

 

ИНТЕЛИГЕНТЕН КОНТРОЛ НА ПИТАТЕЛЯ

 

Контрол на нивото на запълване с ултразвук и автоматичен бутон за старт и стоп на питателя върху директната транспортна лента на питателя.

 

КОЛЕСЕН ИЛИ ВЕРИЖЕН ПИТАТЕЛ

 

Достатъчно голям бункер с контрол за автоматични операции без обслужващ персонал.

 

ДИЗЕЛОВО ИЛИ ЕЛЕКТРИЧЕСКО ЗАДВИЖВАНЕ

 

Машината 9V3 е пригодена за външно електрозахранване, докато моделът 9V4 има на борда си собствен дизелов генератор с възможност за работа с промишлено гориво.

 

КРАК "WOLFF" ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ХОРИЗОНТАЛНА ПЛАТФОРМА

 

Проста система патантована от CityEquip за товарене без нужда от кран.